© 2016 Veteraner i Roslagen, Norrtälje.

Under trädgårdssäsongen kan vi hjälpa er med framför allt beskärning av häckar, fruktträd och upprustning av trädgårdar. Vi utför rensningsarbeten, gräsklippning, ogräsbekämpning, vattning, plantering, rensa hängrännor och bortforsling av trädgårdsavfall.
trädgårdstjänster
Pris inkl. moms, efter RUT:                                                          235 kr/tim
Vid bortforsling - Släpvagn, inkl. moms:                                    350 kr/dag
Kilometerersättning:                                                                     2,96 kr/km
Obs! Bortforslingsavgift och tippningsavgift tillkommer vid bortforsling.
Detta inkluderas alltid i offerten.