Vi har veteraner med motorsågskörkort A-B-C som kan hjälpa er att fälla alla typer av träd. Träden uppskattas i styckpris beroende på riskmoment, storlek, bredd och höjd på trädet. Aptering ingår i priset efter önskat mått, vanligtvis ~ 30-40 cm i kubbstorlek.
Vi har även tillgång till veteraner som arbetar med stormfällda träd/rotvältor, avancerad trädfällning, klättring/sektionsfällning samt lastbil med kran som tar bort hela träd.
New Project (5) copy.PNG
New Project.png
New%20Project%20(1)_edited.jpg
New Project (2).png
Bortforsling av ris eller kvistning/aptering av träd beräknas efter timpris. Beroende på mängd som ska bortforslas och framkomlighet - arbetar vi på tre olika sätt.
Alla priser är inklusive moms och RUT-avdraget.


Bortforsling med BIL OCH släpvagn
- Vid bortforsling av mindre mängd träd eller ris.

Bortforslare/Risdragare per timme:         250 kr

Skogshuggare per timme:                          280 kr
Släpvagnskostnad per tillfälle:                   320 kr
Transportavgifter per km:                           kr


Bortforsling med lastbil
- Vid bortforsling av större mängd träd eller ris. Beroende på träslag, rymmer lastbilen ~ 30-40 m³. 

Halvdag med lastbil:                2625 kr
Heldag med lastbil:                  5250 kr
Transportavgifter per km:       6 kr


Förflyttning med av virke och ris
- Vid förflyttning av kubbar på tomtplats eller ris/stammar till lastbil.

Maskinhyra per dag:                          1680 kr
Skogsmaskinförare per timme:        560 kr
Transportavgifter per km
:                  3 kr


Obs! Bortforslingsavgift tillkommer alltid. Tippningsavgift tillkommer endast vid bortforsling till återvinningscentral. Detta inkluderas alltid i offerten.
Veteraner i Roslagen erbjuder en specialist på stubbfräsning efter trädfällning eller vid stormfällen. Standardfräsning är ca 10 cm under marken, men det går att djupfräsa till ca 50 cm om buskar eller mindre träd ska planteras. Maskinen som används kräver 100 cm på bredden vid framkomlighet genom t.ex. grindar och eventuella hinder. Vid trappsteg eller sluttningar läggs ramper ut som maskinen kan ta sig upp med. Avfallet från stubben används för att täppa igen hålet.
 
Har du rotvältor som skall bort? Då ber vi er ta bild och skicka, samt prata direkt med vår specialist för att göra en bedömning på storleken av rotvältan. Se till att märka ut stubbarna med färg eller band, så vi hittar och tar bort rätt stubbar eller rotvältor.

Vid större antal stubbar och rotvältor erbjuder vi en reducerad prisnivå.
Priser inkl. moms efter rut
 
3 stubbar:                       1715 kr
4 stubbar:                       2135 kr
5 stubbar:                       2555 kr
6 stubbar:                       2975 kr
7 stubbar:                       3395 kr
8 stubbar:                       3815 kr
9 stubbar:                       4235 kr
10 stubbar:                     4655 kr
     Rotvältor:                        1300 kr/st

Trädfällning

RUT.gif

Bortforsling &
FörFLYttNING 

RUT.gif

Stubbfräsning

RUT.gif