© 2016 Veteraner i Roslagen, Norrtälje.

Vi har veteraner med motorsågskörkort A-B-C som kan hjälpa er att fälla alla typer av träd. Träden uppskattas i styckpris beroende på riskmoment, storlek, bredd och höjd på trädet. Aptering ingår i priset efter önskat mått, vanligtvis ~ 30-40 cm i kubbstorlek.
Vi har även tillgång till veteraner som arbetar med stormfällda träd, avancerad trädfällning, klättring/sektionsfällning samt lastbil med kran som tar bort hela, mindre träd.
 
Ett tips: Stapla kubbarna från fällda träd på EU-pallar för att slippa markfukten.
Hos oss kan ni köpa pallar för 199 kr/st med transport. 
Bortforsling av ris eller kvistning/aptering av träd beräknas efter timpris. Beroende på mängd som ska bortforslas och framkomlighet - arbetar vi på tre olika sätt. 
Bortforsling med släpvagn
- Vid bortforsling av mindre mängd träd eller ris.
Pris inkl. moms, efter RUT:                                                       235 kr/tim
Släpvagnskostnad, inkl. moms:                                                350 kr/dag
Kilometerersättning:                                                                  2,96 kr/km
Bortforsling med lastbil
- Vid bortforsling av större mängd träd eller ris.
Pris inkl. moms, efter RUT:                                                        Halvdag 2625:- / Heldag 5250:-
Kilometerersättning:                                                                  6,25 kr/km
Förflyttning med ATV/Fyrhjuling med släp
- Vid förflyttning av kubbar på tomtplats eller ris/stammar till lastbil.
Pris inkl. moms, efter RUT:                                                       Halvdag 2625:- / Heldag 5250:-
Bränsleförbrukning:                                                                  3,8 kr/liter
Obs! Bortforslingsavgift och tippningsavgift tillkommer vid bortforsling.
Detta inkluderas alltid i offerten.
Veteraner i Roslagen erbjuder en specialist på stubbfräsning efter trädfällning eller vid stormfällen. Standardfräsning är ca 10 cm under marken, men det går att djupfräsa till ca 50 cm om buskar eller mindre träd ska planteras. Maskinen som används kräver 100 cm på bredden vid framkomlighet genom t.ex. grindar och eventuella hinder. Vid trappsteg eller sluttningar läggs ramper ut som maskinen kan ta sig upp med. Avfallet från stubben används för att täppa igen hålet.
 
Har du rotvältor som skall bort? Då ber vi er ta bild och skicka, samt prata direkt med vår specialist för att göra en bedömning på storleken av rotvältan. Se till att märka ut stubbarna med färg eller band, så vi hittar och tar bort rätt stubbar eller rotvältor.
Priser inkl. moms efter rut
 
3 stubbar:                                                                                                  1715 kr
4 stubbar:                                                                                                  2135 kr
5 stubbar:                                                                                                  2555 kr
6 stubbar:                                                                                                  2975 kr
7 stubbar:                                                                                                  3395 kr
8 stubbar:                                                                                                  3815 kr
9 stubbar:                                                                                                  4235 kr
10 stubbar:                                                                                                4655 kr
Rotvältor:                                                                                                   1300 kr/st
Vid större antal stubbar och rotvältor erbjuder vi en reducerad prisnivå.