Vi har erfarna veteraner som kan underlätta med skötsel av bostadsrättsföreningar och fastigheter.  Vi skräddarsyr ett paket efter era behov, även om det bara rör sig om några timmar i veckan eller ett heltidsjobb. Kontakta gärna oss för ett presentationsmöte med underlag!
POPULÄRA tjänster EXKL.MOMS
Driftstillsyn fastighet:  495 kr / besök
Trädgårdsskötsel:        376 kr / tim
Trappstädning:             376 kr / tim
Snöskottning:               376 kr / tim
Vaktmästartjänst:        235 kr / tim
Obs! Tillkommer en inställelseavgift vid varje besökstillfälle.
New Project (5).png

FASTIGHETSSKÖTSEL