Vi samarbetar med en erfaren redovisningsbyrå som heter Extra Finans AB.

Deras affärsidé är att med fokus på kunder tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom ekonomi och redovisning. I samarbete med kunden utvecklar de ekonomifunktionen. 
De erbjuder flexibla lösningar med totaluppdrag eller enstaka tjänster.
 
Bokföringstjänster
Månadsbokslut, delårsbokslut eller årsbokslut 
Detta ger dig möjlighet att i detalj följa utvecklingen i verksamheten under hela året. 
Redovisningen sker i ett affärssystem eller ditt eget valda system som frikopplar resurser för dig och gör att du kan inrikta alla resurser till din egen verksamhet.

Årsredovisning 
Årsredovisning sker även i affärssystemet och presenteras i Word eller Excel-format,
med hjälp av färdiga mallar vilket ger god flexibilitet.
Budget 
Ett sätt att med framförhållning ha ett gott grepp om styrningen av ekonomin. 

Likviditetsprognos 
Ett viktigt instrument i planeringen av företagets verksamhet. 
Extra Finans AB gör vecko-, månads- eller årsvisa prognoser. 

Analyser 
Gemensamma analyser av företagets löpande redovisning för att optimalt utveckla verksamheten. 

Deklarationer 
Extra Finans AB hjälper dig med dina privata och företagets deklarationer,
för alla typer av bolag.
Skatterådgivning 
Skattelagstiftningen förändras ständigt. Extra Finans AB bevakar dessa förändringar och ger deras kunder de bästa råd för att anpassa verksamheten till kundens fördel.
Deras stora nätverk av kunskap står till kundens förfogande.
Löner 
Extra Finans AB administrerar ditt företags lönehantering med all administration från att upprätta lönespecifikationer till kontrolluppgifter. 

BOKFÖRING &

     REDOVISNING 

efkb2.png